Kérdésed van? +36304829000

Hasznos cikkek

Tudtad hogy van egy instaoldalunk?

2021.12.17 23:35
Tudtad hogy van egy instaoldalunk?

Tudtad hogy van egy insta oldalunk?

@lilla.ekszerdoboza néven egy személyes hangvételű oldalon követhetitek nyomon egy ékszerész mindennapjait. 
Kedvenc ékszerek, kulisszatitkok, "ékszerkisokosok", nyereményjátékok szerepelnek az oldalon.

 

Idén karácsonykor egy nyereményjátékban vehetsz részt, és nem csak egy hópihés ezüst ékszerszettet, hanem egy karácsonyi díszt is nyerhetsz.

Alább olvasható a szabályzat:

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése:  @barbira_fleur_et_decor és @lilla.ekszerdoboza  nyereményjátéka.

A játék meghatározása:  @barbira_fleur_et_decor és @lilla.ekszerdoboza   (Továbbiakban közösen: Szervezők) nyereményjátékot hirdet.

Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon a fentebb említett felhasználóneveken megtalálhatóak.

A játékban résztvevők a játék kapcsán:

* Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával, az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a képeik alá. A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött,  természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2021. december 18. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2022. december 21. 24:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételek

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervezők Instagram oldalán található játékra képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel,  és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény, mely egy karácsonyi dekoráció és egy ezüst ékszerszett (összesen 39.000 Ft értékben).

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. december 21., 24:00-ig tart, sorsolás 48 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10.Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.